Privacy statement voor aanbieders

In aanvulling op de privacyverklaring voor bezoekers, geldt voor aanbieders het onderstaande.
Als aanbieder van opleidingen op Opleidingvinden.nl kan het voorkomen dat je persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer je je bij ons aanmeldt (of als tekenbevoegde wordt aangemeld) of als eigenaar van een account om plaatsingen te doen op Opleidingvinden.
Jouw persoonsgegevens verwerken we en beveiligen we volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in deze privacyverklaring lees je hoe we dat precies doen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 04-09-2023.


Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het opstellen van een raamovereenkomst
 • Het aanmaken van een account (CRM), om je toegang te verschaffen tot ‘Mijn Plaatsingen'
 • Het bieden van support
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren
 • Het versturen van een nieuwsbrief
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten
 • Het bijhouden van een financiële administratie en het versturen van facturen

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken,
tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Daarnaast behandelen wij deze informatie vertrouwelijk en gebruiken wij deze uitsluitend om aan jou de juiste dienst te kunnen bieden.

 

Nieuwsbrief
Als opleider kun je je inschrijven voor onze aanbiedersnieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van relevante ontwikkelingen. De aanbiedersnieuwsbrief ontvang je alleen van ons als je met ons een raamovereenkomst bent aangegaan of als je je voor de aanbiedersnieuwsbrief hebt aangemeld. Hiervoor kan je je op ieder gewenst moment weer afmelden.

 

Informatie die je als aanbieder publiek maakt
Delen van content die je als aanbieder plaatst kunnen ook persoonsgegevens bevatten, zoals namen, foto’s, e-mailadressen en telefoonnummers. Wij maken je erop attent dat het platform openbaar toegankelijk is en dat wij geen controle hebben over deze gegevens zodra je deze publiceert.
Deze gegevens worden bewaard maar gebruiken wij niet anders dan als onderdeel van de content, waarvoor je als aanbieder zelf verantwoordelijk bent. De gegevens kan je zelf wijzigen en verwijderen of worden verwijderd wanneer de overeenkomst eindigt of het aanbieder-account wordt beëindigd.

 

Bewaartermijnen  
Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, Opleidingvinden.nl hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Informatieverzoeken: 3 jaar na afhandeling van jouw verzoek of melding.
 • Transactiegegevens: 5 jaar waaronder afgenomen producten en diensten.
 • Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn. 

Jouw rechten
Met betrekking tot je persoonsgegevens zijn alle artikelen van de AVG van toepassing. Ook dan heb je dus het recht om ons te verzoeken je gegevens te wissen, te corrigeren, over te dragen of in te zien. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Richt je verzoek of bezwaar aan privacy@opleidingvinden.nl. Klachten over de verwerking van je gegevens kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies
  Met behulp van deze cookies herkennen wij jouw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor jou de juiste ervaring opleveren.

 • Analytische cookies
  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
  Naast Google Analytics maken we ook gebruik van Sharpspring cookies en Sessie Identifier Tokens. Deze cookies worden gebruikt om site bezoeken te volgen en contactformulieren af te handelen.
  Wij hebben Google en Sharpspring niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google of Sharpspring diensten. Google en Sharpspring gebruiken deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google en Sharpspring kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

In jouw browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Hoe je dit kunt doen lees je in de handleiding van jouw browser.

 

Beveiligingsmaatregelen
Als jij je persoonsgegevens met ons deelt, is het aan ons om te zorgen dat ze veilig bewaard worden. Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Binnen Opleidingvinden.nl hebben wij een privacy en securitybeleid opgesteld en geïmplementeerd.
De toegang tot jouw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Opleidingvinden.nl toegang hebben tot jouw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Tevens hebben alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich verplicht tot geheimhouding.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Opleidingvinden.nl
Oude Parklaan 111
1901 ZZ Castricum
privacy@opleidingvinden.nl